ויקרא - פרק יט - פסוק טו הדפסה
לא-תעשו עוול, במשפט--לא-תישא פני-דל, ולא תהדר פני גדול:  בצדק, תשפוט עמיתך. 

תכנית הקשר הרב דורי בבית ספר עציון בחרתי בפסוק זה כי צריך להגיד את האמת וצריך לרחם ולהיות נדיבים