ויקרא - פרק יט - פסוק לב הדפסה
מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן; ויראת מאלוהיך, אני יהוה. 

הפסוק אמור שצריך לתת כבוד לכל בנאדם אפילו לצעיר,כי כאשר נותנים כבוד מקבלים כבוד בחזרה.