במדבר - פרק א - פסוק ו הדפסה
לשמעון, שלומיאל בן-צורישדיי.