במדבר - פרק ז - פסוק יא הדפסה
ויאמר יהוה, אל-משה:  נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יקריבו את-קרבנם, לחנוכת המזבח. 

בחרתי בפסוק זה מאחר ויש בו מסר של שמירת החוקים והמצוות לתמיד וזאת על מנת שנהיה חברה טובה יותר עם חוקים המוכרים לכולם.