בראשית - פרק טו - פסוק א הדפסה
אחר הדברים האלה, היה דבר-יהוה אל-אברם, במחזה, לאמור:  אל-תירא אברם, אנוכי מגן לך--שכרך, הרבה מאוד. 

הבוטח בה' חסד יסובבנו