דברים - פרק א - פסוק כג הדפסה
וייטב בעיניי, הדבר; ואקח מכם שנים עשר אנשים, איש אחד לשבט.