דברים - פרק א - פסוק לז הדפסה
גם-בי התאנף יהוה, בגללכם לאמור:  גם-אתה, לא-תבוא שם.