דברים - פרק ב - פסוק ג הדפסה
רב-לכם, סוב את-ההר הזה; פנו לכם, צפונה.