דברים - פרק ב - פסוק טו הדפסה
וגם יד-יהוה הייתה בם, להומם מקרב המחנה, עד, תומם.