דברים - פרק ב - פסוק טז הדפסה
ויהי כאשר-תמו כל-אנשי המלחמה, למות--מקרב העם.