דברים - פרק ב - פסוק כו הדפסה
ואשלח מלאכים ממדבר קדמות, אל-סיחון מלך חשבון, דברי שלום, לאמור.