דברים - פרק ב - פסוק כז הדפסה
אעברה בארצך, בדרך בדרך אלך:  לא אסור, ימין ושמאל.