דברים - פרק ב - פסוק לג הדפסה
וייתנהו יהוה אלוהינו, לפנינו; ונך אותו ואת-בניו, ואת-כל-עמו.