דברים - פרק ב - פסוק לז הדפסה
רק אל-ארץ בני-עמון, לא קרבת:  כל-יד נחל יבוק, וערי ההר, וכול אשר-ציווה, יהוה אלוהינו.