דברים - פרק ג - פסוק ה הדפסה
כל-אלה ערים בצורות, חומה גבוהה--דלתיים ובריח:  לבד מערי הפרזי, הרבה מאוד.