דברים - פרק ג - פסוק ז הדפסה
וכל-הבהמה ושלל הערים, בזונו לנו.