דברים - פרק ו - פסוק ד הדפסה
שמע, ישראל:  יהוה אלוהינו, יהוה אחד. 

שכל בוקר מתפללים לה'