דברים - פרק ח - פסוק ח הדפסה
ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון; ארץ-זית שמן, ודבש. 

שזוהי תמצית ארץ ישראל בה התברכנו.