דברים - פרק ט - פסוק כח הדפסה
פן-יאמרו, הארץ אשר הוצאתנו משם, מבלי יכולת יהוה, להביאם אל-הארץ אשר-דיבר להם; ומשנאתו אותם, הוציאם להמיתם במדבר. 

הפסוק ניבחר התלמידה ליאור לומדת פרק זה בשעור, בשיתוף פעולה בקשר רב דורי בבית הספר מורשת משה