דברים - פרק יא - פסוק ט הדפסה
ולמען תאריכו ימים על-האדמה, אשר נשבע יהוה לאבותיכם לתת להם ולזרעם--ארץ זבת חלב, ודבש. 

אני בחרתי בפסוק זה בגלל שכתוב שהסבים והסבתות ישתדלו שיהיה לנו טוב