דברים - פרק כו - פסוק יט הדפסה
ולתיתך עליון, על כל-הגויים אשר עשה, לתהילה, ולשם ולתפארת; ולהיותך עם-קדוש ליהוה אלוהיך, כאשר דיבר. 

זהו הפסוק שבגללו קראו לי בשמי ואותו רשמו בהזמנת בת מצווה שלי