בראשית - פרק יח - פסוק יב הדפסה
ותצחק שרה, בקרבה לאמור:  אחרי בלותי הייתה-לי עדנה, ואדוני זקן. 

פסוק זה מתאים לאמי ששמה שרה ובאחולי בריאות ואריכות ימים כשרה אמנו