דברים - פרק ל - פסוק יט הדפסה
העידותי בכם היום, את-השמיים ואת-הארץ--החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה; ובחרת, בחיים--למען תחיה, אתה וזרעך. 

פסוק זה מכיל שני עקרונות מוסריים: הראשון קדושת החיים לעומת השמים והארץ. והשני הוא זכות הבחירה החופשית. למעשה התנך מתקן בכך את טעות הנעשה ונשמע שממנה ניתן היה להבין בטעות שהאמונה היא אקט של דיסציפלינה ולא של בחירה חופשית.