דברים - פרק לג - פסוק יב הדפסה
לבנימין אמר--ידיד יהוה, ישכון לבטח עליו; חופף עליו כל-היום, ובין כתפיו שכן. 

זו היא הברכה שניתנה לבנימין, ושמי הוא בנימין