יהושוע - פרק א - פסוק א הדפסה
ויהי, אחרי מות משה--עבד יהוה; ויאמר יהוה אל-יהושוע בן-נון, משרת משה לאמור. 

רציתי לדעת מה יהי אחרי מות משה אף אחד לא יודע איפה מקום הקבורה שלו.אני אוהב להיתעניין בזה.