יהושוע - פרק א - פסוק ג הדפסה
כל-מקום, אשר תדרוך כף-רגלכם בו--לכם נתתיו:  כאשר דיברתי, אל-משה. 

אני אוהבת א5ת הקשר לאלוהים