יהושוע - פרק א - פסוק ד הדפסה
מהמדבר והלבנון הזה ועד-הנהר הגדול נהר-פרת, כול ארץ החיתים, ועד-הים הגדול, מבוא השמש--יהיה, גבולכם. 

בני עקיבא סניף נוף איילון