יהושוע - פרק א - פסוק ט הדפסה
הלוא ציוויתיך חזק ואמץ, אל-תערוץ ואל-תיחת:  כי עימך יהוה אלוהיך, בכול אשר תלך. 

פסוק זה נבחר, לתת כוח וחוזק לסבתא , כוח האמונה מאריך חיים ובריאות