יהושוע - פרק א - פסוק י הדפסה
ויצו יהושוע, את-שוטרי העם לאמור.