יהושוע - פרק א - פסוק יג הדפסה
זכור, את-הדבר, אשר ציווה אתכם משה עבד-יהוה, לאמור:  יהוה אלוהיכם מניח לכם, ונתן לכם את-הארץ הזאת.