יהושוע - פרק א - פסוק טו הדפסה
עד אשר-יניח יהוה לאחיכם, ככם, וירשו גם-המה, את-הארץ אשר-יהוה אלוהיכם נותן להם; ושבתם לארץ ירושתכם, וירשתם אותה, אשר נתן לכם משה עבד יהוה, בעבר הירדן מזרח השמש.