יהושוע - פרק א - פסוק יח הדפסה
כל-איש אשר-ימרה את-פיך, ולא-ישמע את-דבריך לכול אשר-תצוונו--יומת:  רק, חזק ואמץ.