יהושוע - פרק ב - פסוק ד הדפסה
ותיקח האישה את-שני האנשים, ותצפנו; ותאמר כן, באו אליי האנשים, ולא ידעתי, מאיין המה. 

קשר רב דורי
בפסוק זה מדהים איך שהאיה שמרה על המרגלים שבאו להרוס את עירה אבל היא עוזרת להם כי ידעה את כוחו של ה' והעריצה אותו...