יהושוע - פרק ב - פסוק ה הדפסה
ויהי השער לסגור, בחושך והאנשים יצאו--לא ידעתי, אנה הלכו האנשים; רדפו מהר אחריהם, כי תשיגום.