יהושוע - פרק ב - פסוק יב הדפסה
ועתה, הישבעו-נא לי ביהוה, כי-עשיתי עימכם, חסד; ועשיתם גם-אתם עם-בית אבי, חסד, ונתתם לי, אות אמת.