יהושוע - פרק ב - פסוק יג הדפסה
והחייתם את-אבי ואת-אימי, ואת-אחיי ואת-אחיותיי, ואת, כל-אשר להם; והצלתם את-נפשותינו, ממוות.