יהושוע - פרק ב - פסוק טו הדפסה
ותורידם בחבל, בעד החלון:  כי ביתה בקיר החומה, ובחומה היא יושבת.