יהושוע - פרק ב - פסוק יז הדפסה
ויאמרו אליה, האנשים:  נקיים אנחנו, משבועתך הזה אשר השבעתנו.