יהושוע - פרק ב - פסוק יח הדפסה
הנה אנחנו באים, בארץ; את-תקוות חוט השני הזה תקשרי, בחלון אשר הורדתנו בו, ואת-אביך ואת-אימך ואת-אחייך ואת כל-בית אביך, תאספי אלייך הביתה.