יהושוע - פרק ב - פסוק יט הדפסה
והיה כול אשר-ייצא מדלתי ביתך החוצה, דמו בראשו--ואנחנו נקיים; וכול אשר יהיה איתך, בבית--דמו בראשנו, אם-יד תהיה-בו.