יהושוע - פרק ב - פסוק כב הדפסה
וילכו, ויבואו ההרה, ויישבו שם שלושת ימים, עד-שבו הרודפים; ויבקשו הרודפים בכל-הדרך, ולא מצאו.