יהושוע - פרק ג - פסוק ג הדפסה
ויצוו, את-העם לאמור, כראותכם את ארון ברית-יהוה אלוהיכם, והכוהנים הלויים נושאים אותו--ואתם, תסעו ממקומכם, והלכתם, אחריו.