יהושוע - פרק ד - פסוק א הדפסה
ויהי כאשר-תמו כל-הגוי, לעבור את-הירדן;  ויאמר יהוה, אל-יהושוע לאמור.