יהושוע - פרק ד - פסוק ז הדפסה
ואמרתם להם, אשר נכרתו מימי הירדן מפני ארון ברית-יהוה--בעוברו בירדן, נכרתו מי הירדן; והיו האבנים האלה לזיכרון, לבני ישראל--עד-עולם.