יהושוע - פרק ד - פסוק ט הדפסה
ושתים עשרה אבנים, הקים יהושוע בתוך הירדן--תחת מצב רגלי הכוהנים, נושאי ארון הברית; ויהיו שם, עד היום הזה.