יהושוע - פרק ד - פסוק יא הדפסה
ויהי כאשר-תם כל-העם, לעבור; ויעבור ארון-יהוה והכוהנים, לפני העם.