יהושוע - פרק ד - פסוק יג הדפסה
כארבעים אלף, חלוצי הצבא--עברו לפני יהוה, למלחמה, אל, ערבות יריחו.