יהושוע - פרק ד - פסוק יד הדפסה
ביום ההוא, גידל יהוה את-יהושוע, בעיני, כל-ישראל; וייראו אותו, כאשר יראו את-משה כל-ימי חייו.