יהושוע - פרק ד - פסוק טז הדפסה
צווה, את-הכוהנים, נושאי, ארון העדות; ויעלו, מן-הירדן.