יהושוע - פרק ד - פסוק יט הדפסה
והעם, עלו מן-הירדן, בעשור, לחודש הראשון; ויחנו, בגלגל, בקצה, מזרח יריחו.